Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни.
Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес: ……
От съображения за сигурност на личните данни на Потребителя, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил получен от Потребителя в момента на заявката.
Потребителя се съгласява с Политиката за защита на личните данни на Дружеството
Потребителят се съгласява, че Дружеството има право да обработва личните му данни съгласно Политиката за защита на личните данни.
Във всеки момент преди, по време на и след извършване на Услугата / получаване на стоката, Дружеството има право да изиска от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко от едно от обявените по време на поръчката обстоятелства и лични данни.