Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: Мар–Ин 77 ЕООД
2. Седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул. Иван Рилски 31
3. Адрес на упражняване на дейността: гр.Пловдив, ул. Иван Рилски 31
4. Данни за кореспонденция: sofiy_shtori@abv.bg
5. Регистрация по закона за добавена стойност: BG200236173