Всички продукти се изработват изцяло по индивидуална заявка на клиента, поради което след изработването им не могат да се използват от друг клиент. Поради тази причина не подлежат на връщане освен в случаите на гаранционен ремонт.
Анулиране на поръчката и каквито и да било промени в спецификацията се допускат в изключителни случаи и само до момента на влизане на съответната поръчка за изпълнение. Ако клиента пожелае анулиране на поръчката след този момент, той дължи обезщетение в размер на всички разходи направени до момента на анулацията / отказа.