Сроковете за изпълнение на повечето ни продукти са 3-4 работни дни. Дружеството си запазва правото в периоди на по-голяма натовареност да удължи сроковете за изпълнение, като изрично уведоми за това своите клиенти.
Забележка: в зависимост от начините на плащане, сроковете за изпълнение започват да текат:
– При плащане с банков превод, с карта или Epay – след регистриране на плащането при нас и потвърждаване по телефона от наш служител.
– При плащане с наложен платеж – след потвърждаване по телефона от наш служител за приета заявка.