Услугите, предоставяни от Доставчика на Ползвателите чрез интернет страницата и онлайн магазина, наричана за краткост Услуги са следните:
Доставчикът предоставя възможност за разглеждане на съдържанието, намиращо се на Интернет страницата. Доставчикът предоставя информация за себе си, предоставяните от него услуги, актуални предложения и промоции, информация относно продуктите и тяхното качество, представяне на своите партньори, мнения на клиенти и други.
Чрез този сайт, Доставчикът предоставя на потребителя възможност за покупка на богат асортимент от предлаганите от него продукти чрез извършване на онлайн поръчка, заплащане на съответната продажна цена и доставка до посочен от потребителя адрес.