Лични данни

Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя [...]