Предмет

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между [...]