Инструкции за монтаж на хоризонтални фото щори

Варианти за монтаж: 

Монтаж таванМонтаж стена или дограма

Стена

Дограма

Таван


Монтаж върху дограма

  1. При монтаж върху дограма, планките трябва да бъдат добре нивелирани, а разстоянието между горната част на планките и ръба на прозореца да бъде 2 см.
Релса за щора

Фигура А)

2. Поставете релсата във вече монтираните планки – както е показано на фигура А)

Монтаж на щора

Фигура Б)

3.  Фиксирайте монтажните планки с капачето –  както е показано на фигура Б) и В)

Монтаж на фото щора

Фигура В)

Варианти за страночно водене на хоризонтални щори:

Странично водне

  1. Монтаж върху стъклодържачи

Стр. Водене – Планките се монтират така, че кордата да виси вертикално. Кордата се прокарва през буренцето, изпъва се и се застопорява с винт. 

Странично водене

2. Монтаж между стъклодържачи

Стр. Водене – Планките се монтирата така, че кордата да виси вертикално. Кордата се прокарва през буренцето, изпъва се и се застопорява с винт.

Странично водене

3. Монтаж върху стъклодържачи 

Фиксатори – Монтират се след щората в долната част на дограмата. Положението им се съобразява с ширината и височината на щората.