Инструкции за монтаж на вертикални щори

Монтаж таван

  1. Измерете минимум 7,5 см от стената. Това разстояние е необходимо за завъртане на ламелите след монтажа.

2.  Закрепвате планките към тавана – 2а

3. При поставяне на релсата в планките се чува щракване – готово, релсата е монтирана. 

Монтаж стена

За да монтирате щората на стената, първо трябва да фиксирате планките за стената.

След това поставете релсата в планките и закрепете с болтче.

Закачване на ламели

ВНИМАНИЕ!

Всички ламели/ленти са номерирани в горният им край! Вие получавате ролка с ленти, които са с поредни номера. За да получите изображението, Вие трябва да спазвате поредността на номерата.

След проверка на номерата, започнете да заказате лентите от ляво на дясно, започвайки с номер 1. 

По този начин на закачане, лицето на изображението ще е към помещението. 

Ако лицето на изображението трябва да е навън, то започнете закачането на лентите от дясно на ляво. 

ВНИМАНИЕ!

Преди да започнете закачането на лентите, завъртете кукичките както е показано на фигура 4 и 4а.

След като закачите всички ленти, идва ред да поставите тежестите, както е показано на фигура 5. 

След поставянето на тежестите, поставете въже от двете страни на тежестите – както е показано на фигура 6 и 6а.