МОНТАЖ НА РОЛО ЩОРА

Варианти за монтаж на роло щора

МОНТАЖ НА ДОГРАМА С ПРОБИВАНЕ

монтаж-дoграма-1

1. При монтаж върху дограма, планките трябва да бъдат добре нивелирани, а разстоянието между горната част на планките и ръба на прозореца да бъде 2 см.

монтаж-роло-дограма-2

2. Първо монтирайте планката, която е към управлението и прикрепете щората към нея.

монтаж-роло-дограма-3

3. След това монтирайте втората планка от другата страна. ВНИМАНИЕ! НЕ завивайте болтчетата до края за да можете да придвижите планката след като поставите самата щора - както е показано на картинката. 

монтаж-роло-дограма-4

4. Поставете щората и във втората планка и придвижете планката към щората.

монтаж-роло-дограма-5

5. Завийте болтчетата до край.

МОНТАЖ НА СТЕНА ИЛИ ТАВАН

Монтажът на роло щори на таван или стена е аналогичен на горепосоченият монтаж върху дограма като преди това монтирате планките на стена или таван.

варианти-за-монтаж-таван-или-стена

МОНТАЖ НА ДОГРАМА БЕЗ ПРОБИВАНЕ

Този вид монтаж е възможен само за отваряеми прозорци.

монтаж-без-пробиване

СТРАНИЧНО ВОДЕНЕ

странично-водене

Кордата за странично водене се монтира както е показано на фигурата. 

планки-за-странично-водене

Варианти на планки за странично водене при монтаж с пробиване.

Странично водене за монтаж без пробиване.

корда-без-пробиване-1

Горе

корда-без-пробиване-2

Долу