Общи условия2019-10-21T17:04:32+03:00

ОБЩИ УСЛОВИ

“Бисквитки”2019-07-24T15:46:42+03:00

www.shtori-sofi.com има право да инсталира върху компютъра на Потребителя “бисквитки” (cookies), които се запазват от интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяването на информация за Потребителя. Дружеството използва само един вид “бисквитки”, които се отнасят до събирането на статистически данни по отношение на посещенията на сайта и не са свързани с личните данни на Потребителя.

Лични данни2019-07-29T12:59:59+03:00

Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни.
Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес: ……
От съображения за сигурност на личните данни на Потребителя, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил получен от Потребителя в момента на заявката.
Потребителя се съгласява с Политиката за защита на личните данни на Дружеството
Потребителят се съгласява, че Дружеството има право да обработва личните му данни съгласно Политиката за защита на личните данни.
Във всеки момент преди, по време на и след извършване на Услугата / получаване на стоката, Дружеството има право да изиска от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко от едно от обявените по време на поръчката обстоятелства и лични данни.

Права2019-07-24T15:33:14+03:00

Наименованието Мар-Ин 77 ЕООД, търговската марка “Щори Софи”, лого, корпоративни символи, както и цялото съдържание на сайта, са собственост на Дружеството. Нито една част от сайта не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма – копирана, разпространявана или ползвана като снимки, текст, графики, услуги, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на Дружеството. Материалите на този сайт са под закрилата на Закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на Авторското право, права върху търговската марка или други законови разпоредби.
Дружеството си запазва правото да публикува банери от всякакъв вид, както и връзки (линкове) от която и да е част на сайта, съобразно действащото българско законодателство.
Потребителят има право да ползва свободно ресурсите на сайта за законни цели, като спазва ограниченията, предвидени в тези общи условия. Потребителят няма право да използва сайта по начин, който нарушава местен или международен закон и/или правата на други лица.

Отказ и връщане2019-07-24T15:39:01+03:00

Всички продукти се изработват изцяло по индивидуална заявка на клиента, поради което след изработването им не могат да се използват от друг клиент. Поради тази причина не подлежат на връщане освен в случаите на гаранционен ремонт.
Анулиране на поръчката и каквито и да било промени в спецификацията се допускат в изключителни случаи и само до момента на влизане на съответната поръчка за изпълнение. Ако клиента пожелае анулиране на поръчката след този момент, той дължи обезщетение в размер на всички разходи направени до момента на анулацията / отказа.

Гаранционни условия2019-07-24T15:40:09+03:00

Потребителят има право да ползва предвидената в Закона за защита на потребителите законова гаранция за съответствие на закупената стока с договора за продажба. Търговската гаранция не ограничава гаранцията по Закона за защита на потребителите. Гаранционния срок започва да тече от деня на доставка на стоката.
Правото на Потребителя да упражнява претенции за гаранция към Дружеството приключва (спира да съществува) при: не потвърждаване за доставка; не уведомяване на Дружеството за очевидни дефекти на стоката при нейното получаване; изтичане на срока на законовата гаранция; механична повреда на стоката, причинена от страна на Потребителя; използването на стоката при условия, които не отговарят на естествената и среда, поради влажност, химически или механични въздействия; повреда на стоката от употреба в противоречие с правилата и условията, предвидени в документацията, общи принципи, технически стандарти за безопасност или подзаконовите актове, приложими в страната; или повреда на стоката, причинени от вода, пожар, или други форсмажорни обстоятелства.

Цени и доставка2019-10-07T11:34:49+03:00

Всички цени в онлайн магазина https://shtori-sofi.com/bg, са в в български лева и са крайни с включено ДДС. Всички продукти се изработват индивидуално по размери на клиента и поради това не могат да бъдат продадени на друг клиент. Поради тази причина, поръчката става активна, след като получим потвърждение за плащане от Ваша страна.
Мар-Ин 77 ЕООД, работи с куриерска фирма Лео Експрес и поради тази причина всяка поръчка на стойност над 50лв се доставя безплатно. При желание от страна на Потребителя, поръчката може да бъде доставена и с друга куриерска компания, но в такъв случай доставката ще бъде за сметка на Потребителя.
Сроковете за доставка са в размер на 1-3 дни, считано от деня на производство и изпращане на продукта.
Възможно е да има забавяне на доставките за по-малките населени места в България или адрес за доставка извън територията на Република България

Срокове за изпълнение2019-07-29T13:10:06+03:00

Сроковете за изпълнение на повечето ни продукти са 3-4 работни дни. Дружеството си запазва правото в периоди на по-голяма натовареност да удължи сроковете за изпълнение, като изрично уведоми за това своите клиенти.
Забележка: в зависимост от начините на плащане, сроковете за изпълнение започват да текат:
– При плащане с банков превод, с карта или Epay – след регистриране на плащането при нас и потвърждаване по телефона от наш служител.
– При плащане с наложен платеж – след потвърждаване по телефона от наш служител за приета заявка.

Условия за сделка2019-07-29T13:08:43+03:00

Заявката за поръчка на стока се счита за направена с попълване на всички полета във формата за заявка и поръчка, съдържаща данни за получателя, мястото на доставка, параметри на поръчаната стока, брой, размер, вид, начина на плащане. Заявката сте счита за подадена след кликване на бутона “Запознах и приемам общите условия” и натискане на бутона “Завърши поръчката”. Това действие има правно обвързваща сила. С подаването на заявката се счита, че Потребителя заявява изричното си съгласие, че приема e-mail потвърждението на поръчката, отправено му от Дружеството за предоставяне на информация и потвърждение на сключения договор, по смисъла на Закона за защита на потребителите.
Незабавно след поръчката, Дружеството изпраща на Потребителя e-mail, съобщение с което потвърждава поръчката или го уведомява за липса на заявената стока.
Договорът за он-лайн покупка на стока се счита за сключен, само след потвърждение на конкретната поръчка от Мар-Ин 77 ЕООД. С изпращане на потвърждението страните се считат за обвързани от условията, описани в тези общи правила, както и от Закона за защита на потребителите.

Поръчки2019-07-24T15:24:52+03:00

Онлайн магазинът работи 24 часа 7 дни в седмица, но изработването на самите поръчки се осъществява от понеделник до петък извън официалните почивни дни. За да направи поръчка, Потребителят трябва да избере продукт от съответната категория и вид, да попълни всички необходими полета – размер, монтаж, вид и други. Преди да потвърди своята поръчка, Потребителят може да прегледа отново своята поръчка, да направи корекции по нея (ако е необходимо) и да я потвърди. При завършване и Потвърждаване на поръчката, Потребителят се задължава да заплати крайната и цена.
Изпълнението на поръчката може да бъде забавено поради някои от следните причини:
– Изчерпани наличности на поръчания продукт
– Неуспешно плащане от страна на Потребителя (не се отнася за плащане с наложен платеж)
– Грешен или непълен адрес за доставка или телефон за контакт с Потребителя
– Официални празници – те са почивни за производствената ни база

Характеристика2019-07-29T13:05:46+03:00

Услугите, предоставяни от Доставчика на Ползвателите чрез интернет страницата и онлайн магазина, наричана за краткост Услуги са следните:
Доставчикът предоставя възможност за разглеждане на съдържанието, намиращо се на Интернет страницата. Доставчикът предоставя информация за себе си, предоставяните от него услуги, актуални предложения и промоции, информация относно продуктите и тяхното качество, представяне на своите партньори, мнения на клиенти и други.
Чрез този сайт, Доставчикът предоставя на потребителя възможност за покупка на богат асортимент от предлаганите от него продукти чрез извършване на онлайн поръчка, заплащане на съответната продажна цена и доставка до посочен от потребителя адрес.

Наименование и адрес2019-07-24T15:21:21+03:00

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: Мар–Ин 77 ЕООД
2. Седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул. Иван Рилски 31
3. Адрес на упражняване на дейността: гр.Пловдив, ул. Иван Рилски 31
4. Данни за кореспонденция: sofiy_shtori@abv.bg
5. Регистрация по закона за добавена стойност: BG200236173

Предмет2019-07-29T13:03:37+03:00

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Мар–Ин 77 ЕООД с ЕИК 200236173 със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул. Иван Рилски 31 наричано по-долу за краткост Доставчик, собственик на интернет страницата https://shtori-sofi.com/bg, наричано Интернет страница, и всеки един от ползвателите, наричан за краткост Ползвател/и на Интернет страницата във връзка с използването на Интернат страницата за получаване на предоставяните от нея стоки, наричани за краткост Продукт/и.